FloraFaunaCheck.nl

Met FloraFaunaCheck.nl kan een gemeente direct zien of beschermde flora of fauna aanwezig zijn binnen een geselecteerd gebied. Zo kan men eenvoudig voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt wanneer er ruimtelijke ingrepen zullen plaatsvinden. De gebruiker weet direct of de geplande ingrepen een nadelig effect zullen hebben voor de planten- en diersoorten in het desbetreffende gebied. Deze resultaten worden ook direct in een PDF geplaatst en gemaild naar de gebruiker.

Bezoek deze website