Doggo.nl

Doggo.nl is het grootste online platform in Nederland en België voor hondenliefhebbers. De site biedt een ton aan informatie over honden en mensen kunnen er ook op zoek gaan naar een hondgerelateerd bedrijf zoals een hondenschool, een trimsalon of een dierenarts. Conk is eigenaar van deze website en verantwoordelijk voor het design, het concept en het beheer en onze partner WebVooruit is verantwoordelijk voor de techniek zoals o.a. maatwerk WordPress integratie en de uitgebreide bedrijvenzoekmachine.

Bezoek deze website